ดาวน์โหลด Telesto
การจัดการสินค้าคงคลัง

Telesto พร้อมใช้งานบนระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มต่อไปนี้:

ดาวน์โหลดสำหรับ iOS

app store

ดาวน์โหลดสำหรับ iOS

เวอร์ชั่น 8.2.1   /  2024-07-04   บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดสำหรับ Android

google play

ดาวน์โหลดสำหรับ Android

เวอร์ชั่น 5.2.1   /  2024-07-04   บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดสำหรับ Windows

.EXE 1

ดาวน์โหลดสำหรับ Windows

32-bit  |  64-bit

เวอร์ชั่น 7.2.1   /  2024-07-04   บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดสำหรับ macOS

.DMG 2

ดาวน์โหลดสำหรับ macOS

เวอร์ชั่น 7.2.1   /  2024-07-04   บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดสำหรับ Linux

.DEB 3, .RPM 4

ดาวน์โหลดสำหรับ Linux

เวอร์ชั่น 7.2.1   /  2024-07-04   บันทึกการเปลี่ยนแปลง* ต้องสมัครสมาชิกระดับทองหรือแพลตตินั่มสำหรับรุ่นเดสก์ท็อป
  1. เวอร์ชัน Windows ที่รองรับ: Windows 7, Windows 10 และ Windows 11 (64 บิต)
  2. เวอร์ชัน macOS ขั้นต่ำที่รองรับคือ macOS 10.11 (El Capitan)
  3. ตามเดเบียน (Ubuntu, Mint และ distros อื่น ๆ )
  4. ตาม RedHat (CentOS, Fedora, SUSE และ distros อื่น ๆ )