Lagerhantering

Grossistdistribution

Grossistlagerhantering kan vara komplex och är en av de största utmaningarna med att driva ett grossistföretag. Om det finns problem med lagerantal, förlorat eller skadat lager, kan problem som överlager och brist få hela leveranskedjan att stanna.

Telesto hjälper dig att eliminera dessa problem genom att veta vad som finns i ditt lager på hela tiden, balansera lagernivåer, undvika brist, minska transportkostnader och mycket mer.

Lagerhantering | Grossistdistribution

TELESTO: Lagerhantering

Fördelar för grossistdistribution & transportbranschen

insights
Anpassade rapporter

Håll dig informerad om varje artikel i ditt lager på plats med vår mobilapp, eftersom din data automatiskt synkroniseras över alla plattformar.

receipt
Smarta beställningar

Spåra dina inköpsorder och fakturor från kunder och leverantörer

switch_account
Leverantörer och kunder

Arbeta med flera leverantörer, kunder och kategorier för alla dina produkter.

speed
Spåra lagernivåer

Håll koll på dina lagernivåer och kostnader över flera lager.

monetization_on
Minimera lagerkostnader

Minska transportkostnaderna (kostnad för inköp, lagring och hantering av lager)

shopping_cart
Beställning

Skapa helt integrerade inköpsorder med produkter kopplade till dina leverantörertelesto screenshot
telesto screenshot
telesto screenshot
telesto screenshot
telesto screenshot