Telesto är redo för GDPR.

Telesto | GDPR Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) skyddar den grundläggande rätten till integritet och skyddet av personuppgifter för människor i Europeiska unionen.

Vi upprätthåller de strängaste dataskydds- och integritetspolicyerna för våra kunder, inklusive att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).


Telestos tjänster följer GDPR.

Med kunder i nästan alla länder i världen följer vi den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Att skydda våra kunders information och deras användares data är vår första prioritet hos Telesto. Som databehandlare arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa vår löpande efterlevnad av GDPR.


Vilka åtgärder vidtog Telesto efter GDPR-kraven?

Vi har genomgått en grundlig granskning av GDPR-efterlevnaden och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av alla personuppgifter som vi behandlar. Några av de steg vi har tagit för att bli GDPR-kompatibla inkluderar:

 • Uppdaterat GDPR-kompatibelt sekretessmeddelande

  Vi har också har uppdaterat vårt sekretessmeddelande så att det överensstämmer med GDPR. Vårt nya sekretessmeddelande erbjuder transparens och informerar registrerade om vilka personuppgifter som behandlas av Telesto, med vem de delas och hur länge Telesto behåller dessa personuppgifter.

 • Datalagring

  Att göra det möjligt för våra kunder att svara på förfrågningar från registrerade för att utöva sina integritetsrättigheter och radera eller anonymisera analysdata för användare efter att användaren har raderat dem. Vi har också implementerat nya datalagringsscheman för att säkerställa att personuppgifter endast bevaras under den varaktigheten och kasseras på ett säkert sätt efter utgången av lagringsperioden.

 • Reaktionsplanering för dataintrång
 • strong>

  Vi samlar in ett minimum av personuppgifter för att minska risken och påverkan av eventuella personuppgiftsintrång för våra användare.
 • Granska våra bearbetare
 • strong>

  Under vår granskning av efterlevnad har vi också granskat alla tredjepartsprocessorer som vi använder för att säkerställa att de också erbjuder det dataskydd som krävs enligt GDPR.
 • Export av personuppgifter

  I enlighet med GDPR-lagstiftningen kan Telestos kunder begära export av all personligt identifierbar information som är kopplad till deras konto. För att begära en dataexport, kontakta support@telesto.app.

Var kan jag lära mig mer om GDPR?

Ytterligare information finns tillgänglig på den officiella GDPR-webbplatsen för Europeiska unionen.