Shkarkoni Telesto
Menaxhimit të Inventarit

Telesto është i disponueshëm në sistemet dhe platformat operative të mëposhtme:

Shkarkoni për iOS

app store

Shkarkoni për iOS

Version 8.2.1   /  2024-07-04   Ndryshim

Shkarkoni për Android

google play

Shkarkoni për Android

Version 5.2.1   /  2024-07-04   Ndryshim

Shkarkoni për Windows

.EXE 1

Shkarkoni për Windows

32-bit  |  64-bit

Version 7.2.1   /  2024-07-04   Ndryshim

Shkarkoni për macOS

.DMG 2

Shkarkoni për macOS

Version 7.2.1   /  2024-07-04   Ndryshim

Shkarkoni për Linux

.DEB 3, .RPM 4

Shkarkoni për Linux

Version 7.2.1   /  2024-07-04   Ndryshim* Kërkohet një abonim ari ose platini për botimin e desktopit.
  1. Versionet e mbështetura të Windows: Windows Server, Windows 7, Windows 10 dhe Windows 11 (64-bit).
  2. Versioni minimal i macOS i mbështetur është macOS 10.11 (El Capitan).
  3. Bazuar në Debian (Ubuntu, Mint dhe shpërndarje të tjera).
  4. Bazuar në RedHat (CentOS, Fedora, SUSE dhe shpërndarje të tjera).