Telesto: Riadenie Zásob

Integrácia so službou
Shopify

S potešením oznamujeme, že váš účet inventára na Telesto je teraz možné synchronizovať s vaším obchodom Shopify!

Táto integrácia vám pomôže spravovať všetky vaše produkty, objednávky a zákazníkov na jednom mieste. Všetko zostáva aktuálne a presné. Tak prečo čakať? Vyskúšajte to teraz a uvidíte, ako veľmi to môže zlepšiť váš internetový obchod.

Riadenie Zásob | Integrácia so službou Shopify
Riadenie Zásob | Integrácia so službou Shopify

Výhody

Tu sú niektoré veľké výhody tejto integrácie:

 • Automatická synchronizácia inventára: Automaticky sledujte svoj inventár v službách Telesto a Shopify, aby ste vždy poznali svoje zásoby.

 • Synchronizácia objednávok: Rýchlo a efektívne plňte objednávky ich synchronizáciou zo služby Shopify do vášho systému.

 • Synchronizácia produktu: Jednoducho synchronizujte informácie o produkte medzi Telesto a Shopify, čím eliminujete potrebu dvojitej práce.

 • Aktualizácie v reálnom čase: Majte prehľad o svojich objednávkach a úrovniach inventára v reálnom čase.

 • Vyhnite sa vypredaniu zásob a nadmernému predaju: vďaka prehľadu zásob v reálnom čase môžete s istotou predávať iba položky dostupné na sklade, čím sa vyhnete akýmkoľvek sklamaniam alebo nadmerným predajom.

Ako sa pripojiť

Prepojenie Shopify s Telesto je jednoduchý proces bez kódu. Ak chcete začať, postupujte podľa týchto krokov:


V SHOPIFY:

 1. Prejdite do časti Aplikácie ' > 'Develop apps' > 'Create an app' a zadajte názov aplikácie (napr. Telesto Inventory).
 2. V konfigurácii aplikácie v časti 'Administration API integration' kliknite na 'Configure' a nastavte nasledujúce povolenia:
  • Čítanie zákazníka
  • Zápis/čítanie inventára
  • Čítanie miest
  • Zápis/čítanie objednávok
  • Napísať/čítať zoznam produktov
  • Napísať/čítať produkty
 3. Klepnite na tlačidlo „Uložiť“.
 4. Teraz klepnite na tlačidlo „Inštalovať aplikáciu“ vpravo hore.
 5. Po inštalácii aplikácie prejdite na „Poverenia rozhrania API“ a klepnutím na „Odhaliť token raz“ bezpečne skopírujte prístupový token.

 6. V TELESTO:
  1. Prejdite do časti 'Nastavenia' > 'Integrácie' > 'Shopify'.
  2. Ak chcete službu aktivovať, začiarknite políčko „Stav synchronizácie“.
  3. Zadajte adresu URL obchodu Shopify a token rozhrania API.
  4. Prispôsobte povolenia výberom toho, čo sa má synchronizovať.
  5. Zadajte adresu URL obchodu Shopify Store a token rozhrania API.
  6. li>
  7. Uložte zmeny a všetko je pripravené!

Často kladené otázky

Môžete to ľahko zastaviť. Prejdite do nastavení > Integrácie > Shopify a zrušte začiarknutie políčka stavu synchronizácie. Nezabudnite uložiť nastavenia.
Telesto nájde zodpovedajúce SKU medzi vašimi produktmi v Telesto a Shopify. Toto prepojenie je dôležité aj pre správny import objednávok.
Objednávky Shopify so stavom „otvorené“ budú importované do Telesto.
Systém okamžite automaticky aktualizuje nový stav na Shopify.
Áno, Shopify má svoj vlastný nástroj na správu zásob, ale prichádza s určitými obmedzeniami. Ak prevádzkujete väčší podnik, možno budete potrebovať niečo robustnejšie na úplnú optimalizáciu predaja na platforme.

Tu je niekoľko obmedzení, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní služby Shopify bez externého systému správy zásob:

 • Obmedzené sledovanie zásob: Zatiaľ čo služba Shopify poskytuje základné funkcie sledovania zásob, niektorým firmám nemusí stačiť efektívne sledovať stav zásob a pohyb skladových zásob.
 • Manuálne aktualizácie zásob: Sledovanie zásob Shopify je väčšinou manuálne, takže budete musieť aktualizovať stav zásob manuálne vždy, keď príde nový inventár alebo sa splnia objednávky. Tento manuálny proces môže byť časovo náročný a náchylný na chyby, čo vedie k strate predaja, nespokojným zákazníkom a zvýšeným nákladom.
 • Obmedzené vykazovanie a analýzy: Hoci Shopify ponúka základné prehľady a analytické funkcie, nemusia byť dostatočné pre firmy, ktoré vyžadujú pokročilejšie prehľady na sledovanie predaja, identifikáciu trendov a zisťovanie príležitostí.
 • Obmedzené údaje = obmedzené štatistiky: Funkcia sledovania zásob Shopify uchováva iba údaje za posledných 90 dní. Hoci vám poskytuje prehľad o vašej aktuálnej výkonnosti, historické údaje sú nevyhnutné pre informované rozhodovanie a budúce plánovanie.