Telesto je pripravené na GDPR.

Telesto | GDPR Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR) chráni základné právo na súkromie a ochranu osobných údajov ľudí v Európskej únii.

Pre našich zákazníkov dodržiavame najprísnejšie zásady ochrany údajov a súkromia, vrátane súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).


Služby Telesto sú v súlade s GDPR.

So zákazníkmi takmer v každej krajine na svete dodržiavame všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Ochrana informácií našich zákazníkov a údajov ich používateľov je v spoločnosti Telesto našou prioritou číslo jedna. Ako spracovateľ údajov neustále pracujeme na tom, aby sme zabezpečili nepretržitý súlad s GDPR.


Aké kroky podnikla spoločnosť Telesto na základe požiadaviek GDPR?

Prešli sme dôkladnou kontrolou súladu s GDPR a podnikli sme všetky požadované kroky na zabezpečenie ochrany všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame. Niektoré z krokov, ktoré sme podnikli, aby sme dosiahli súlad s GDPR, zahŕňajú:

 • Aktualizované oznámenie o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR

  Aktualizovali sme aj naše oznámenie o ochrane osobných údajov, aby bolo v súlade s GDPR. Naše nové oznámenie o ochrane osobných údajov ponúka transparentnosť a informuje dotknuté osoby o tom, aké osobné údaje spoločnosť Telesto spracúva, s kým ich zdieľa a ako dlho tieto osobné údaje spoločnosť Telesto uchováva.

 • Uchovávanie údajov

  Umožnenie našim zákazníkom reagovať na žiadosti dotknutých osôb na uplatnenie ich práv na ochranu osobných údajov a odstránenie alebo anonymizáciu analytických údajov používateľov po odstránení používateľom. Zaviedli sme tiež nové plány uchovávania údajov, aby sme zaistili, že osobné údaje budú uchovávané iba počas tohto obdobia a po uplynutí doby uchovávania budú bezpečne zlikvidované.

 • Plánovanie reakcie na porušenie údajov

  Zhromažďujeme minimálne osobné údaje, aby sme znížili riziko a dopad akéhokoľvek porušenia ochrany osobných údajov pre našich používateľov.

 • Revízia našich spracovateľov

  Počas našej kontroly súladu sme skontrolovali aj všetkých spracovateľov tretích strán, ktorých využívame, aby sme sa uistili, že ponúkajú aj ochranu údajov, vyžaduje GDPR.

 • Export osobných údajov

  Podľa legislatívy GDPR môžu zákazníci Telesto požiadať o export všetkých osobne identifikovateľných informácií spojených s ich účtom. Ak chcete požiadať o export údajov, kontaktujte podporu@telesto.app.

Kde sa môžem dozvedieť viac o GDPR?

Ďalšie informácie sú k dispozícii na oficiálnej Webová stránka GDPR Európskej únie.