Το Telesto είναι έτοιμο για GDPR.

Telesto | GDPR Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων για άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τηρούμε τις αυστηρότερες πολιτικές προστασίας δεδομένων και απορρήτου για τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).


Οι υπηρεσίες Telesto συμμορφώνονται με τον GDPR.

Με πελάτες σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε χώρα στον κόσμο, τηρούμε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η προστασία των πληροφοριών των πελατών μας και των δεδομένων των χρηστών τους είναι η πρώτη μας προτεραιότητα στην Telesto. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, εργαζόμαστε συνεχώς για να διασφαλίσουμε τη διαρκή συμμόρφωσή μας με τον GDPR.


Ποια βήματα έλαβε η Telesto σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR;

Έχουμε υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο συμμόρφωσης με τον GDPR και έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Μερικά από τα βήματα που έχουμε κάνει για να συμμορφωθούμε με τον GDPR περιλαμβάνουν:

 • Ενημερωμένη σημείωση απορρήτου συμβατή με το GDPR

  Έχουμε επίσης ενημερώσει τη Δήλωση απορρήτου μας ώστε να συμμορφώνεται με τον GDPR. Η νέα μας Δήλωση Απορρήτου προσφέρει διαφάνεια και ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Telesto, με ποιον κοινοποιούνται και για πόσο καιρό η Telesto διατηρεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

 • Διατήρηση δεδομένων

  Επιτρέποντας στους πελάτες μας να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των υποκειμένων δεδομένων για να ασκήσουν τα δικαιώματα απορρήτου τους και διαγράφοντας ή ανωνυμοποιούμε τα αναλυτικά δεδομένα των χρηστών μετά τη διαγραφή του χρήστη. Έχουμε επίσης εφαρμόσει νέα χρονοδιαγράμματα διατήρησης δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για αυτήν τη διάρκεια και απορρίπτονται με ασφάλεια μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης παραβίασης δεδομένων

  Συλλέγουμε ελάχιστα προσωπικά δεδομένα για να μειώσουμε τον κίνδυνο και τον αντίκτυπο τυχόν παραβίασης προσωπικών δεδομένων για τους χρήστες μας.

 • Επισκόπηση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας μας

  Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσής μας, εξετάσαμε επίσης όλους τους τρίτους επεξεργαστές που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουν επίσης την προστασία δεδομένων που απαιτείται από το GDPR.

 • Εξαγωγή προσωπικών δεδομένων

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR, οι πελάτες του Telesto μπορούν να ζητήσουν την εξαγωγή όλων των στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης που σχετίζονται με τον λογαριασμό τους. Για να ζητήσετε εξαγωγή δεδομένων, επικοινωνήστε με το support@telesto.app.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα σχετικά με τον GDPR;

Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη Ιστότοπος GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.