Seguretat i seguretat de dades

Sabem que ens heu confiat dades valuoses i ens prenem la seva seguretat molt seriosament.

Les vostres dades s'emmagatzemaran completament a Amazon Web Services (AWS) a Frankfurt (regió central de la UE-1), que té la certificació SOC 2 Type 2, que ofereix funcions de privadesa i seguretat d'extrem a extrem integrades. El nostre equip pren mesures proactives addicionals per garantir un entorn d'infraestructura segur. Per obtenir detalls més específics sobre la seguretat d'AWS, consulteu: https://aws.amazon.com/security/

Les certificacions i els informes d'auditoria per a AWS són:Dades Seguretat


Aïllament de dades

Les dades primàries del client s'emmagatzemen per separat. Totes les dades i fitxers addicionals dels clients també estan separats lògicament al nostre emmagatzematge al núvol per evitar fuites de dades i accés accidental.

Les vostres dades són totalment vostres. Només s'emmagatzema a les nostres VPC dedicades mentre s'utilitzen els serveis i no es comparteix amb cap tercer.

Retenció i eliminació de dades

Conservem les vostres dades. sempre que utilitzeu els serveis de Telesto. Les teves dades s'eliminen dels servidors en un termini de (6) sis mesos després d'inactivitat o cancel·lació de la subscripció.

Només mantenim les entrades de facturació i servei per a requisits comptables i legals.

Preparat per GDPR

Obteniu més informació sobre com Telesto és compatible amb GDPR aquí.