Telesto е готов за GDPR.

Telesto | GDPR Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR) защитава основното право на поверителност и защита на личните данни за хората в Европейския съюз.

Ние поддържаме най-стриктните политики за защита на данните и поверителност за нашите клиенти, включително спазване на Общия регламент за защита на данните (GDPR).


Услугите на Telesto са в съответствие с GDPR.

С клиенти в почти във всяка страна по света ние се придържаме към Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Защитата на информацията на нашите клиенти и данните на техните потребители е наш приоритет номер едно в Telesto. Като обработващ данни, ние непрекъснато работим, за да осигурим непрекъснато съответствие с GDPR.


Какви стъпки бяха предприети от Telesto в съответствие с изискванията на GDPR?

Преминахме задълбочен преглед за съответствие с GDPR и предприехме всички необходими стъпки, за да гарантираме защитата на всички лични данни, които обработваме. Някои от стъпките, които предприехме, за да станем съвместими с GDPR, включват:

 • Актуализирано съобщение за поверителност, съвместимо с GDPR

  Ние също актуализирахме нашето съобщение за поверителност, за да бъде в съответствие с GDPR. Нашата нова декларация за поверителност предлага прозрачност и информира субектите на данни какви лични данни се обработват от Telesto, с кого се споделят и колко дълго Telesto съхранява тези лични данни.

 • Запазване на данни

  Даваме възможност на нашите клиенти да отговарят на заявки на субекти на данни, за да упражнят правата си за поверителност, и изтриване или анонимизиране на аналитични данни на потребители след изтриването на потребителя. Ние също внедрихме нови графици за задържане на данни, за да гарантираме, че личните данни се съхраняват само за този период и се изхвърлят по сигурен начин след изтичане на периода на съхранение.

 • Планиране за реагиране при нарушаване на сигурността на данните

  Ние събираме минимум лични данни, за да намалим риска и въздействието на всяко нарушение на сигурността на личните данни за нашите потребители.

 • Преглед на нашите процесори

  По време на нашия преглед за съответствие ние прегледахме и всички обработващи трети страни, които използваме, за да гарантираме, че те също предлагат защитата на данните, която се изисква от GDPR.

 • Експортиране на лични данни

  Съгласно законодателството на GDPR клиентите на Telesto могат да поискат експортиране на цялата лична информация, свързана с техния акаунт. За да поискате експортиране на данни, моля, свържете се с support@telesto.app.

Къде мога да науча повече за GDPR?

Допълнителна информация е достъпна на официалния Уебсайт на GDPR на Европейския съюз.